Reklama

12. 08. 2022

Dnes má svátek: Klára
pondělí, 25 leden 2021 17:14

Město Valašské Klobouky letos plánuje investice za desítky milionů korun

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – V letošním roce se ve Valašských Kloboukách chystá řada investičních akcí zacílených na rozvoj infrastruktury pro pěší, cyklisty či individuální stavebníky. Další projekty zlepší podmínky pro podnikání, zatraktivní město pro turisty a také upraví stav občanské vybavenosti. V rozpočtu si na tyto výdaje město připravilo bezmála 41 milionů korun. Další připravené projekty v hodnotě 76 milionů se ocitly tzv. „pod čarou“ a v případě přiznané dotace bude zastupitelstvo jednat o jejich spolufinancování a zařazení k realizaci.

 
„V polovině roku bude zakončena výstavba infrastruktury pro rodinné domy na Dlouhé. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 25 milionů korun, z toho letos se zhruba za 12 milionů dostaví inženýrské sítě, veřejné osvětlení, komunikace i chodníky. Další významný posun se odehraje na stavbě Domu na rohu, který bude do října dokončen z vnější i interiérové části. Rekonstrukce si v součtu vyžádá 23,6 milionu korun a je podpořena dotací Ministerstva průmyslu a obchodu,“ zmínila dvě největší investice starostka Eliška Olšáková.

 
Projekt Bezpečné cesty do školy se završí výstavbou napojovací křižovatky do nové lokality pro rodinné domy na Dlouhé, místem pro přecházení, osvětlením přechodu a také sadovými úpravami. Tato část vyjde na 2,7 milionu korun a převážnou část pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

V plánu je rovněž 1. etapa veřejného osvětlení cyklostezky v úseku od kompostárny po napojení na ulici Nádražní a k Lidlu. Zde bude osazeno 19 svítidel za celkovou cenu 750 tisíc korun.

 
Projekt Na kole za Gessnerem přinese oživení cestovního ruchu. Jeho cílem bude vybudovat potřebnou infrastrukturu podél cyklostezky Bevlava a zřídit expozici významného rodáka, architekta Huberta Gessnera. Celkové náklady činí 790 tisíc korun a polovinu bude spolufinancovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

 
Na skládce komunálního odpadu ve Smolině dojde k posunu hrázky, čímž se rozdělí aktuálně neprovozovaný blok na dvě části a jedna z nich bude otevřena pro ukládání odpadů. V rozpočtu je na tuto stavbu 3,5 milionu korun. Na hřbitově se plánuje rozšíření kolumbária o 10 boxů a také prodloužení chodníku mezi hrobovými místy. V hodnotě 1 milion korun bude pořízen dopravní automobil pro jednotku SDH Mirošov. Zde přispěje částkou 450 tisíc korun Ministerstvo vnitra ČR a 300 tisíc Zlínský kraj.

,,Dům na rohu"

 

Investice „pod čarou“

K projektům, které má město Valašské Klobouky připravené k realizaci a pro které řeší dotační podporu, patří 1. etapa regenerace sídliště na Luční. „Podali jsme žádost ke Státnímu fondu podpory investic, který by mohl financovat až třetinu z nákladů ve výši 17,5 milionu. V této fázi by vzniklo centrální dětské hřiště, stezka pro pěší a cyklisty a také rozšíření parkoviště ve spodní části sídliště,“ uvedla starostka.

 
Z Integrovaného regionálního operačního programu už je například potvrzeno podpoření žádosti o rekonstrukci sociálního zázemí školní družiny. Díky dotaci 4 miliony korun bude možné zpětně profinancovat provedené úpravy dispozic učeben a zrealizovat rekonstrukci sociálního zařízení. Město navíc za vlastní prostředky hodlá zrekonstruovat šatny a sprchy náležící k tělocvičnám.

 
Již teď je jisté, že uspěl také projekt na víceúčelové hřiště ve Smolině za 2,8 milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj jej podpoří částkou 1,7 milionu, a tak bude město rozhodovat o jeho zařazení k realizaci.

 
Projekt Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí připravuje mikroregion Valašské Klobucko. Předpokládaná hodnota kloboucké části je 22 milionů a pokud dotace vyjde, město by zde spolufinancovalo 2,2 milionu korun. Díky tomu by vznikly cyklotrasy Královec, Důbrava, Ekopark a ulice Koželužská a cyklostezka ze sídliště Palackého na Trhovisko.

 
Ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury byla podána žádost o dotaci na chodníky a autobusové zastávky u bytových domů na Sychrově, a to v celkové hodnotě 3,4 milionu korun. Pěším by přístup k zastávkám zlepšilo více než 260 metrů bezbariérového chodníku, bezpečné místo pro přecházení i nové veřejné osvětlení.


Na výsledek žádosti se čeká u sportovní infrastruktury základní školy, kde se za 3,7 milionu korun plánuje obnova povrchu atletického oválu i tenisových kurtů a v suterénu školy navíc rekonstrukce sociálního zázemí pro sportující.


Atraktivní stezka bosých nohou by mohla vzniknout díky projektu Po stopách zvířat Bílých/Bielych Karpat. Trasa umístěná v lesním prostředí v okolí cesty na Královec by nabídla různé povrchy z přírodních materiálů, dřevěné prvky, odpočívadlo nebo stojan na kola v souhrnné hodnotě 570 tisíc korun. Až 85 % by mohla pokrýt dotace.

 
Další připravené projekty se věnují vegetačním úpravám, opravám místních komunikací, zasakování dešťových vod u objektů základní školy nebo opravě sociálního zařízení v kulturním domě Klobučan.

 

(tz)

 

  ---------------------------------------------------------------

Dříve než klesne kvalita nahrávek Vašich rodinných videozáznamů, nechte si je přepsat na USB flash disk  nebo DVD.  Máte doma na videokazetách zajímavé rodinné záznamy a toužíte si je znovu přehrávat? Nabízíme Vám jejich přepis na USB flash disk nebo DVD. Svatbu, křtiny, dovolenou či jinou událost. CENA 2 Kč za min. přepisu Vašeho videozáznamu.

KONTAKT:
Brumov-Bylnice

tel. 604 814 727 

  ---------------------------------------------------------------

 

 

reklama