Reklama

10. 08. 2022

Dnes má svátek: Vavřinec
středa, 27 leden 2021 17:19

Kloboucké spolky obdrží od města dotace na letošní činnost

Město Valašské Klobouky v tomto roce podpoří projekty a aktivity místních spolků dotacemi v souhrnné výši 440 tisíc korun. V programu Spolupráce uspělo čtyřiadvacet předložených žádostí s konkrétními záměry v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, spolupráce se školstvím či systematické práce s dětmi a mládeží.


„Ačkoli se nacházíme v nelehkém období vzhledem k pandemii, je úžasné, s jakou energií mezitím valašskokloboucké spolky připravují aktivity a projekty, které by letos chtěly v případě zlepšení situace uskutečnit. Nesmírně si vážíme jejich odhodlání zachovat a rozvíjet tradiční akce, přicházet s novými nápady, organizovat zajímavá setkání a také se věnovat dětem a mládeži. A nezbývá než nám všem přát, aby se mohly naplánované události uskutečnit a přinést opět do našeho města pestrý život,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.


Různorodost projektů, které město podpořilo, odpovídá bohatému spektru zdejší spolkové činnosti. Místní skupina Českého červeného kříže například připravuje oslavy 100. výročí svého založení, které by měly přinést řadu aktivit v průběhu celého roku. Počítá se s osvětovými akcemi i charitativním koncertem. V plánu je také tradiční dětský karneval.

 
ZO ČSOP Kosenka chce nabízet vzdělávací akce a programy pro děti, například s tématem lidových řemesel a tradic. Současně bude pracovat na 41. ročníku Tradičního kosení – školy ochrany přírody a krajiny, a to s cílem péče o chráněná území. Národopisný spolek Klobučan představil záměr celoroční práce s dětským souborem, pořádání velikonočního jarmárku, soutěže dětských zpěváčků a vystoupení na akcích. Stěženým projektem pak bude oslava 40. výročí založení souboru, při níž se počítá se slavnostním koncertem klobuckých folkloristů a jejich hostů.


Klobucký hrb 2017 (foto: pořadatelé)

 
Spolek výtvarníků Vincúch hodlá otevřít ateliéry svých členů a nabídnout veřejnosti výtvarné dílny s různým uměleckým zaměřením, výstavy a doprovodný kulturní program. Výtvarný spolek G má v plánu pořádání výstav studentských prací ve školní Galerii G. Spolek Přátelé houslí chce zorganizovat 10. ročník soutěže Klobucké husličky a také pásmo hudby a slova Housle a housloví jubilanti.

 
Rodinné centrum Valašské Klobouky hodlá pokračovat v provozu dětského lesního klubu Vrběnka pro děti od 2 do 6 let. Navázat chce také dalším ročníkem Konference inovativního vzdělávání pro laickou i odbornou veřejnost. Muzejní spolek Valašské Klobouky pak sestaví a vydá 21. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka.

 
Klub lyžařů Valašské Klobouky se chystá na pořádání venkovních sportovních podniků, zejména lyžařských závodů pro veřejnost nebo běžeckého závodu Klobucký hrb. Tenisový spolek chce zorganizovat 12. ročník Memoriálu Jana Pšenčíka v tenisové čtyřhře. TJ Sokol má v plánu připravit 19. ročník Běhu naděje, jehož výtěžek je určen na podporu výzkumu rakoviny. HC Klobucké laviny má v plánu reprezentovat město ve Valašské hokejové lize. Pobočný spolek AVZO TSČ ČR Valašské Klobouky pak plánuje střelecký Memoriál plk. Josefa Balejky a Šachový klub Valašské Klobouky zase Štěpánský turnaj v šachu. Bikepark Valašské Klobouky chce uspořádat Resi Contest, závod pro freestyle BMX jezdce.

 

 

Klub seniorů Valašské Klobouky zamýšlí opět rozvíjet mezinárodní výměnné pobyty s partnerským spolkem ve slovenském Pruském. Klub rodičů při Gymnáziu Valašské Klobouky chce podpořit zájezdy studentů za kulturou do divadel, výchovné koncerty a další aktivity. V plánu je také Valašskokloboucký majáles. Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky podobně přispěje na aktivity žáků, společenské akce, návštěvy kin, divadel či účasti na soutěžích. Český svaz chovatelů Valašské Klobouky pak plánuje dvoudenní výstavu drobného zvířectva.

 

Přehled dotací přidělených z programu Spolupráce 2021

 • Národopisný spolek Klobučan (kultura) 35 000 Kč
 • Oblastní spolek MS ČČK Zlín (kultura) 34 000 Kč
 • Spolek výtvarníků Vincúch (kultura) 27 000 Kč
 • Spolek rodičů při ZŠ Val. Klobouky (kultura) 27 000 Kč
 • Muzejní spolek Valašské Klobouky (kultura) 25 000 Kč
 • Klub rodičů při Gymnáziu Val.Klobouky (kultura) 22 000 Kč
 • Klub seniorů Valašské Klobouky (kultura) 20 000 Kč
 • Výtvarný spolek G (kultura) 14 000 Kč
 • Národopisný spolek Klobučan (práce s dětmi a mládeží) 20 000 Kč
 • Oblastní spolek MS ČČK Zlín (práce s dětmi a mládeží) 20 000 Kč
 • Rodinné centrum Valašské Klobouky (práce s dětmi a mládeží) 19 000 Kč
 • ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky (práce s dětmi a mládež) 17 000 Kč
 • Klub rodičů při Gymnáziu Val. Klobouky (práce s dětmi a mládeží) 8 000 Kč
 • Rodinné centrum Valašské Klobouky (spolupráce se školstvím) 25 000 Kč
 • Přátelé houslí (spolupráce se školstvím) 16 000 Kč
 • Bikepark Valašské Klobouky (sport) 15 000 Kč
 • Klub lyžařů Valašské Klobouky (sport) 15 000 Kč
 • HC Klobucké laviny (sport) 10 000 Kč
 • Pobočný spolek AVZO TSČ ČR VK( sport) 9 000 Kč
 • Šachový klub Valašské Klobouky (sport) 7 000 Kč
 • Tělocvičná jednota Sokol (sport) 7 000 Kč
 • Tenisový spolek Valašské Klobouky (sport) 4 000 Kč
 • ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky (životní prostředí) 28 000 Kč
 • ZO ČSCH Valašské Klobouky (životní prostředí) 16 000 Kč

 Celkem 440 000 Kč

 

Žádosti o dotace posoudila komise na podporu spolkové činnosti a navržené výše finančních příspěvků schválilo zastupitelstvo města.

 

(tz)