Reklama

10. 08. 2022

Dnes má svátek: Vavřinec
čtvrtek, 04 únor 2021 10:06

Průměrný věk klobouckého občana je 41 let

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Valašské Klobouky jsou mladým městem. Průměrný věk klobouckého občana v roce 2020 činil 41,2 let a celkem 65 % občanů se nacházelo v kategorii produktivního věku, tedy v rozmezí od 15 do 65 let. Nejmladší lokalitou se přitom ukázala být místní část Smolina, kde věkový průměr dosáhl hodnoty 40,8 roku.

 
„Do letošního roku město vstoupilo s 4983 obyvateli, z nichž je 4928 občanů a 55 cizinců žijících na území města. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k úbytku 41 občanů. Polovinu z těchto osob tvoří odhlášení z úřední adresy a rovněž měl svůj vliv větší počet zemřelých nad narozenými. Do města se přistěhovalo 63 občanů a 85 se jich fyzicky odstěhovalo. Naopak oproti předchozímu roku přibylo 6 cizích státních příslušníků,“ uvedla Eva Fialová, referentka oddělení matriky a evidence obyvatel.

Vítání občánků na zahradě radnice
(foto: archiv Město Valašské Klobouky)


Ve Valašských Kloboukách tedy začátkem roku žilo 4307 obyvatel. V místní části Smolina trvale žilo 295 obyvatel, v Lipině 236 obyvatel a v Mirošově se jednalo o 90 obyvatel.

Řady valašskoklobouckých občanů rozšířilo 55 narozených dětí, z toho 29 dívek a 26 chlapců. „Rodiče pro své syny nejčastěji volili jména Jakub nebo Šimon, u holčiček kralovaly Natálie a Elišky,“ přiblížila Eva Fialová. Loni byly rodiny čerstvých Klobučánků už desátým rokem zvány na slavnostní vítání. Uskutečnily se dva obřady, v březnu za účasti 13 nových občánků a jejich příbuzných a v září pro 18 dětí s rodinami. Zářijový termín přitom zaznamenal jedno příjemné prvenství, a sice první slavnost uspořádanou venku na zahradě radnice.


Slavnostní vítání občánků ve Val. Kloboukách
(foto: archiv Město Valašské Klobouky)


Na druhé straně matriky vždy stojí úmrtí, kterých je za uplynulý rok zaznamenáno 63, což je o 19 více než v roce předcházejícím. Zemřelo 26 žen a 37 mužů. Průměrný věk zesnulých spoluobčanů dosáhl 74,5 roku.

 

(tz)

 

  

 

 

 

reklama