Reklama

07. 08. 2022

Dnes má svátek: Lada
čtvrtek, 11 únor 2021 15:10

Poplatek za odpad je vyšší o třicet korun

Sběr, svoz a zpracování tříděného i směsného komunálního odpadu se stále zdražuje. Z toho důvodu muselo Zastupitelstvo města Valašské Klobouky pro rok 2021 přikročit k úpravě výše poplatku, aby bylo možné nárůst nákladů pokrýt.


Ze dosavadních 440 korun pro dospělého poplatníka se sazba zvýšila na 470 korun, dětem do 10 let, studentům od 15 do 26 let v prezenčním studiu mimo město a seniorům nad 70 let se poskytuje úleva 150 korun. Splatnost poplatku je do konce září.

 
„Náklady na svoz komunálních odpadů a jejich následné zpracování rok od roku narůstají, což se bohužel musí promítnout ve výši poplatku. Sice nám stoupá množství vytříděného odpadu, ale úměrně k němu neklesá směsný komunální odpad. Je tedy zřejmé, že spotřební chování lidí ústí ve stále větší produkci odpadových komodit. Naší společnou snahou by mělo být zastavení tohoto trendu a předcházení zbytečné tvorby odpadů,“ vysvětlila starostka Eliška Olšáková. Meziroční nárůst při porovnání let 2018 a 2019 je u směsného komunálního odpadu 12 tun a například u papíru, plastů a skla o necelých 19 tun. V nákladech se jedná o 105 tisíc korun navíc.

 
Výše poplatku 470 korun je složena z paušální částky 196 korun a částky 274 korun, která vznikla rozúčtováním skutečných nákladů na svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2019. Ty dosáhly výše 1,4 milionu korun. Částka 196 korun zahrnuje například rozpočítané náklady za svoz odpadů ze sběrného dvora (objemný odpad, dřevní odpad, nebezpečný odpad, sklo, papír, plast...), dále zpracování kompostu v komunitní kompostárně a svoz kontejnerů s biologicky rozložitelným odpadem.

 

(tz)