Reklama

19. 04. 2021

Dnes má svátek: Rostislav
středa, 31 březen 2021 12:18

Město Valašské Klobouky získalo dotaci na revitalizaci sídliště na ulici Luční

Skvělou zprávu pro Valašské Klobouky a obzvláště pro obyvatele největšího klobouckého sídliště na ulici Luční oznámil Státní fond podpory investic. Městu schválil žádost o dotaci na 1. etapu obnovy této lokality a odsouhlasil podporu v maximální možné míře, tedy ve výši 6 milionů korun. Celkové náklady úvodní fáze revitalizace přitom dosáhnou 17,5 milionu korun. Právě dofinancování a zařazení projektu k realizaci bude schvalovat zastupitelstvo na svém příštím zasedání.

 
„Zkvalitnění veřejného prostoru na sídlišti Luční je jednou z priorit našeho města a prostřednictvím získané dotace se posunujeme k jejímu naplnění. Obyvatelé se dočkají řešení naléhavých otázek o vhodných herních plochách pro děti, odpočinkovém místě pro širokou veřejnost i infrastruktuře pro pěší, cyklisty a řidiče. Jedná se o první etapu finančně velmi nákladné revitalizace, na niž v budoucích letech hodláme navazovat dalšími fázemi,“ sdělila Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. „Zastupitelstvo už dříve schválilo, že při úspěšné dotaci bude možnost dofinancování z vlastních prostředků, takže očekávám, že na dubnovém jednání dojde k oficiálnímu posvěcení a projekt posuneme do realizace ještě v letošním roce,“ dodala.


Vizualizace centrálního hřiště na sídlišti Luční.
Obrázek: Město Valašské Klobouky


Státní fond podpory investic v programu Regenerace sídlišť posuzoval 43 žádostí v celkové hodnotě 230 milionů korun. Kladné stanovisko získalo jen 18 žádostí, jejichž souhrnná hodnota činí 102 milionů.

 
První etapa revitalizace plánuje nové centrální hřiště v proluce mezi bytovými domy č. p. 906 a 907. „Navrženo je atraktivní dětské hřiště v kombinaci s odpočinkovou a pobytovou plochou. Díky mírně svažitému terénu zde mohou vzniknout tři výškové úrovně, které budou navzájem propojeny schodištěm, sedacími schody nebo skluzavkou. Počítá se s moderními herními prvky pro děti různých věkových kategorií i mobiliářem pro pobyt rodičů a dalších návštěvníků,“ přiblížila Eliška Olšáková.

 
Další součást projektu je věnována infrastruktuře. Dnešní chodník mezi areálem základní školy a sídlištěm má být nahrazen stezkou pro pěší a cyklisty. Povede od spodního parkoviště až k napojení na ulici Kopec a v lokalitě sídliště vytvoří okruh. Parkoviště pod bytovým domem č. p. 895 při příjezdu na sídliště získá nový povrch i napojovací komunikaci. Jeho kapacita se úpravami zvýší o 9 parkovacích stání na celkových 21 míst. Projekt dále zahrnuje nové veřejné osvětlení a sadové a zahradnické úpravy celého prostranství.

 

(tz) 

reklama