Reklama

14. 06. 2021

Dnes má svátek: Roland
sobota, 08 květen 2021 17:28

O stařičkém hradním vrátném a jiné příběhy z hradu Brumova

Hrad Brumov se hrdě tyčí nad stejnojmenným městečkem. Skrývá příběhy známé i dávno zapomenuté. Vypráví o zvučných jménech a osudech velkých rodů, méně však o obyčejných lidech pracujících mezi hradbami i pod nimi. Kolik jejich příběhů asi zůstalo pod starobylými rozvalinami? Je možné vykřesat alespoň některé z nich?


V sedmý červnový den roku 1924 vyšel v Novinách z pod Radhoště článek Julia Šobra s názvem „Z panství Brumovského“. Byl to už druhý přepis toho, co autorovi vyprávěl jistý brumovský strýček Moravčík. A nutno dodat, že strýček byl zdatným vypravěčem, neboť jeho povídání je i po téměř sto letech zajímavé.


Moravčík se totiž mimo jiné zmínil o posledních hradních úřednících. Dočítáme se tak, že na Brumově „poslední vrátný býl nejaký Pančucha. Měl čtyry céry a kdo chťél byť od vojny osloboděný, musél si jednu vzíť. Jednu, Teklu, vzál si Vilémek, prastařík Kotrlinka organisty, druhá sa vdala k Ovesníkom, třetí si vzál stařík nebožtíka Francka Cóbla a čtvrtá vdala sa do Bilnice. Poslední vrchní na hradě býl Procházka. Vypravovál sa na skříšení, šél pro cosi do sklepa a tam ho trefíl šlak. (…) Poslední kontrolór býl Apetauer. To býl hospodář! Skúpíl všecky mlýny na celém panství. Poslední dráb býl Šanta. Když sa kdysi v pátek o třech hodinách lidé na poli modlili, velice jich čaganem pomlátil, ale měl zato potem škaredá vytřípání.“

Valach z roku 1787 (zdroj: P.M)

Hrad Brumov


Hrad Brumov opustilo úřednictvo někdy kolem roku 1826 a tím význam tohoto sídla definitivně upadl. Mohutné zdi pustly a měnily se rychle v ruiny. Je možné, aby si Moravčík o sto let později vybavil jména několika hradních obyvatel i s podrobnostmi z jejich života?


Stačí jen trocha zvědavosti a matriky pro brumovskou farnost nám vydají svá svědectví: hradního vrátného (thorhütter; thorwärter) dělal do roku 1822 jistý František Pančocha. Počátkem července toho roku byl povolán na pravdu Boží, a to jako čtyřiaosmdesátiletý stařec. V okamžiku jeho smrti byl hrad využíván pouze sporadicky, a jak je uvedeno výše, za čtyři roky bude definitivně opuštěn. Je tedy pravděpodobné, že Pančocha byl klíčníkem posledním. Dodejme, že zemřel přímo na hradě. Z jeho dětí se dcera Tekla, pojmenovaná po matce, roku 1797 jako sedmnáctiletá provdala za Františka Vilímka z č.p. 35, Annu pojme roku 1809 za ženu Josef Ovesný z č.p. 34 a Terezu si před rokem 1823 skutečně vzal František Cóbl z č.p. 38.


Při hradě pracoval jako vrchní úředník (oberamtmann) Emanuel Prochaska. Z jeho úmrtního zápisu se dozvídáme, že zemřel ve věku třiašedesáti let, a to osmého dubna roku 1831. Prostým nahlédnutím do liturgického kalendáře si můžeme ověřit, že Velikonoce se toho roku slavili právě počátkem měsíce dubna; Boží hod velikonoční připadal na čtvrtého. Je tedy možné, že Prochaska byl onen den stižen příhodou a o pár dní později umírá.


K postavě kontrolora Apetaeura matriky mnoho sdílné nejsou. Nicméně František Pluskal ve své knize Památky hradu, města a panství Brůmova na str. 65 hovoří o jakémsi bývalém a po polovině 19. století v Brumově usedlém hospodářském dozorci „jménem Appeltauer“, kterému lidé kladou za vinu, že přispěl k tomu, aby z Klobouk do Brumova nebyl přenesen c.k. okresní soud, „a to z pouhého soběctví, že tu nechtěl vedle sebe také jiných pánů se dožíti“. Myslím, že nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že zmiňovaný bude totožný s Moravčíkovým kontrolorem.


Pouze drába Šantu se potvrdit nepodařilo. Jistý Jan Šanta sice v Brumově kolem roku 1820 pobýval, psán je však jako zámečník (schlosser, později schlossermeister). I tak jsme ale díky Moravčíkovu vyprávění směli oživit několik konkrétních lidských osudů spojených s majestátním hradem Brumovem. Není to objev bůhví jaký, ale pokud se třeba někdy budete procházet po hradním návrší, můžete vzpomenout na stařičkého vrátného a jeho dcery, na starého Prochasku, který ze sklepa už sám nevyšel, nebo vychytralého Appeltauera. A budete vědět, že to nejsou pověsti, ale střípky z životů lidí stejných jako vy.

 

zdroj: A.N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reklama