Reklama

28. 06. 2022

Dnes má svátek: Lubomír
čtvrtek, 30 září 2021 11:23

V Kloboukách vyrostou nové trasy pro cyklisty, dokončení se plánuje na jaře 2022

Na podzim se začnou ve Valašských Kloboukách budovat další pasáže cyklotras a cyklostezek. Stane se tak díky úspěšnému projektu „Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí“, který se dotkne hned několika partnerů z mikroregionu Valašské Klobucko. Společný projekt o celkové hodnotě téměř 73 milionů korun se svou částí promítne i na valašskoklobouckém katastru, kde bude do cyklostezek a cyklotras investováno přes 15 milionů korun. Dokončení se plánuje na jaře 2022.

 
„Cyklostezka nově povede více než šest set metrů dlouhým úsekem ze sídliště Palackého do ekoparku na Trhovisku, kde poté návštěvníci naváží na cyklotrasu vedoucí k silnici I/57. Podobně budou cyklotrasou upraveny podmínky pro cyklisty v Koželužské ulici a také u Důbravy, kde dojde k propojení páteřní městské cyklostezky a nejnovějšího úseku cyklostezky se začátkem u zahrádkářského areálu. Stavební úpravy v největším souvislém bloku, o délce 3,7 kilometru, čekají cyklotrasu na Královec, kde se bude opravovat povrch místní komunikace,“ představila Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky a předsedkyně mikroregionu Valašské Klobucko. „Pro tento významný rozvoj cyklistické infrastruktury bylo klíčové, že se nám podařilo získat spolufinancování z Ministerstva investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z investice přesahující 15 milionů korun se tak městu vrátí 13,7 milionu korun v podobě dotace,“ poznamenala.

Úsek Koželužská (foto, zdroj- Městský úřad Val. Klobouky)

  Úsek Palackého - Trhovisko (foto, zdroj- Městský úřad Val. Klobouky)


Na sídlišti Palackého bude trasa nové cyklostezky začínat u garáží, povede lávkou přes říčku a poté do ekoparku. Počítá se s vybudováním nové místní komunikace pro pěší a cyklisty i s opravou mostu. Z ekoparku povede cyklotrasa po stávající komunikaci s novým povrchem. U cyklotrasy kolem Důbravy se plánuje oprava příjezdové komunikace i plochy pro parkování vozidel.

 
V Koželužské ulici povede cyklotrasa po pravém břehu vodního toku od křižovatky s Hodňovem až po most propojující oba břehy. Délka této cyklotrasy bude 120 metrů. „Protože se na Koželužské začne se stavbou nejdříve, budou obyvatelé pozváni k veřejnému představení postupu prací. O termínu jednání na místě samém je budeme předem informovat,“ uvedla starostka.

Úsek Královec (foto, zdroj- Městský úřad Val. Klobouky)


Úsek Důbrava (foto, zdroj- Městský úřad Val. Klobouky)


„Díky nové cyklotrase na Královec se cyklisté pohodlněji dostanou k výchozímu bodu pro vycházku na turisticky atraktivní rozhlednu nebo na túry za kouzelnými výhledy po krajině z přírodní rezervace Ploščiny a jiných míst. Bude stačit, když u kloboucké pily odbočí z cyklostezky Bevlava a napojí se přímo na opravenou komunikaci, která je dovede až k parkovišti u rekreačního zařízení. Tento úsek se bude realizovat na jaře příštího roku,“
sdělila Eliška Olšáková.

 
Do společného projektu se v rámci Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko zapojilo město Valašské Klobouky, obce Vysoké Pole, Vlachovice a Újezd a dále partneři Horné Srnie a město Slavičín. Tito partneři se podílejí na úhradě projektových dokumentací, mzdových nákladů, autorského a technického dozoru, koordinátora BOZP a na propagaci, jež byly součástí projektu a jsou rovněž podpořeny dotací ve výši 90 %.

 

(tz)

 

 

 

 

 reklama