Vytisknout tuto stránku
čtvrtek, 21 říjen 2021 20:05

Slavičín se zazelená. Odborníci dosadí přes 100 stromů uvnitř města

Nahrazení nevyhovující a přestárlé zeleně ve městě je cílem nového projektu, který rozjelo město Slavičín. Jmenuje se Revitalizace sídelní zeleně. Konkrétně to znamená, že se během následujících měsíců bude vysazovat 131 stromů v nejrůznějších částech města. „Jde o dvanáct lokalit, například cestu ke koupališti, parkoviště u hřbitova, na Vláře u budovy 1. stupně základní školy, v Hrádku u bytovek u školky nebo v Divnicích u hřiště,“ vyjmenoval starosta města Tomáš Chmela a dodal: „Doplněním dřevin dojde k zastínění přehřívaných ploch a úpravě mikroklimatu ve městě včetně vytvoření podmínek pro retenci vody.“

Díky výsadbě a úpravě zeleně by se měl vytvořit životní prostor pro drobné živočichy, což povede ke zvýšení biodiverzity. Stromy také zafungují jako bariéra pro snížení prašnosti. Zeleň ve Slavičíně je v rukách odborníků a doslova pro každý strom je vedena podrobná evidence o jeho poloze, zásazích, stáří a stavu z hlediska bezpečnosti. Projekt povede k posílení ekologické stability vytvářením nových a propojením stávajících prvků zeleně.

Odborníci provedou ošetření zeleně na ploše větší než 2 hektary. Projektované zásahy se týkají především stabilizace dřevinných vegetačních prvků a zajištění jejich dlouhodobé existence. Důraz je kladen i na péči o mladší věková stádia k zajištění dlouhodobě stabilního rozvoje pěstebního tvaru. Součástí projektu je i rozvojová péče. Občané proto nemusí mít strach, že by nově vysázené stromy v následujících letech chřadly. Z dotace bude totiž hrazena například zálivka v době sucha.

Celkové náklady budou dosahovat zhruba 2 milionů korun vč. DPH a ze 75% budou pokryty z evropské dotace – Operační program Životní prostředí.

 

(tz)

 reklama