Reklama

31. 05. 2023

Dnes má svátek: Kamila
neděle, 14 listopad 2021 11:02

Slavičín dá použitým věcem druhou šanci. Zprovozní Cirkulu

Před pár dny vypukla dlouho připravovaná první etapa obnovy sběrného dvora u kotelny na Malém Poli. Jejím principem bude adaptace nevyužívaného sektoru kotelny na sklad druhotně upotřebitelných předmětů z domácností – tak zvané re-use centrum.

Jak vysvětluje slavičínský starosta Tomáš Chmela, „re-use centrum vznikne stavebními úpravami bývalé uhelné deponie v kotelně, která nově plně využívá biomasu – dřevní štěpku.“ Součástí investice je i demolice přístavby, která sloužila jako násypník na uhlí. „Abychom při rekonstrukci postupovali maximálně šetrně, demoliční suť odborná firma rozdrtí a dále využije na vyrovnání podlahy v interiéru budoucího skladu,“ dodal starosta Chmela.


Rekonstrukci Slavičín pojal ekologicky, nicméně hlavním smyslem je snížit množství objemného odpadu, který město jinak vozí k uložení na skládku a je čím dál více zpoplatňován. „Mnoho předmětů je vyhazováno zbytečně a občané je rádi upotřebí,“ vysvětlil jednatel Služeb města Slavičín, s.r.o. Jan Janeček, který zodpovídá za provoz sběrných dvorů ve městě.

demoliční práce (foto, zdroj: město Slavičín)


V současnosti město připravuje také druhou etapu rekonstrukce, která se bude týkat vnějšího prostoru sběrného dvora. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a upravit jej do moderní podoby. Celý provoz by měl být postupně digitalizován, lépe evidován a snímán kamerami. Do sběrného dvora totiž může být uložen pouze odpad vyprodukovaný fyzickými osobami s trvalým bydlištěm ve Slavičíně (tzn. včetně Hrádku, Divnic a Nevšové). Ostatní odpad, tedy ten, který vyprodukují podnikatelé, nebo občané jiných obcí, musí být zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. Podnikatelé si musí vše samostatně uhradit v rámci smluvní spolupráce s odpadovou společností, občané jiných obcí pak musí svůj objemný odpad zlikvidovat dle pravidel těchto obcí.


Celkové náklady na demolici jsou zhruba 0,25 mil. korun, následný projekt rekonstrukce je vyčíslen na 2,6 mil. korun z čehož evropská dotace pokryje 1,4 mil. korun. Součástí projektu jsou i další opatření ke snižování produkce směsného komunálního odpadu ve městě. A jak se nové odpadové centrum bude jmenovat? „Udělal jsem mezi mými blízkými spolupracovníky malou anketu, v níž zvítězil název Cirkula, který symbolizuje hlavní princip centra – aby věci určené k vyhození znovu cirkulovaly k novým majitelům,“ doplnil slavičínský starosta.

 

(Sklad, neboli re-use (čti ryjús) centrum, je vlastně místo, kam budou moci občané donést ještě použitelné věci z domácností, které by jinak skončily v kontejnerech na objemný odpad. Klasicky se může jednat o upotřebitelný nábytek, sportovní vybavení, neupotřebený stavební materiál, předměty vybavení domácnosti atd. Co někdo chce vyhodit, může druhý potřebovat.)

 

(tz)

 

 

 reklama