Reklama

31. 05. 2023

Dnes má svátek: Kamila
pondělí, 26 září 2022 23:20

Obnovení kontrol na státní hranici se Slovenskem od 29. září 2022 00.00 hodin.

S ohledem na zhoršení situace v oblasti nelegální tranzitní migrace do Česka vláda rozhodla dočasně obnovit kontroly na státní hranici se Slovenskem, a to od 29. září 2022 do 8. října 2022. Jde o preventivní opatření, které umožní udržet situaci pod kontrolou s cílem zabránit nelegální migraci a aktivitě organizovaných skupin převaděčů.

Nelegální migrace do ČR meziročně stoupla o 1200 %. Od začátku roku 2022 policie zajistila cca 11 tisíc nelegálně tranzitujících migrantů, kteří přes Česko cestovali většinou do Německa. Nejčastěji šlo o muže ze Sýrie. Přes veškerá dosud učiněná opatření nedošlo k poklesu počtu příchozích. Proto vláda rozhodla od 29. září 2022 00.00 hodin do 8. října 2022 23.59 hodin dočasně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky. Cílem je zabránit nelegální migraci a aktivitě organizovaných skupin převaděčů.

 

Opatření Policie ČR bude probíhat na celém úseku pozemní hranice se Slovenskem, kterou bude možné překračovat bez časového omezení, nicméně pouze na stanovených místech. Při přechodu mohou být občané podrobeni policejní kontrole. „Vzkazujeme převaděčům, že nelegální přechod přes česko-slovenskou hranici nepřipadá v úvahu. Proto dočasně znovu zavádíme kontroly na hranicích se Slovenskem. Ujišťuji vás, že organizovaný zločin nebudeme tolerovat,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že kontroly budou probíhat tak, aby se co nejméně dotkly běžného přeshraničního styku. Po 10 dnech dojde k vyhodnocení opatření a vláda rozhodne o dalším postupu.

Povinnost překračovat hranice pouze na vybraných místech se nebude týkat integrovaného záchranného systému ani osob, které vykonávají práci v bezprostředním příhraničí, konkrétně jde o lesníky, myslivce, rybáře nebo zemědělce. Dočasně znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích umožňuje členským státům legislativa EU.

K zavedení kontrol vláda přistoupila poté, co policie v několika posledních týdnech zesílila kontroly v příhraničí a vyčerpala veškeré alternativní možnosti postupu proti osobám nelegálně překračujícím hranice se Slovenskem. Na opatření se bude každou 12hodinovou směnu podílet téměř 500 policistů spolu s 60 celníky, o jejichž nasazení rozhodla vláda. „Policie je na takový scénář připravena, je však zřejmé, že nejde o lehký úkol už s ohledem na značné personální kapacity, které musíme k ostraze státních hranic vyčlenit,“ uvedl policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek.

 

Hranici bude možné překračovat pouze na určených místech a s platným občanským průkazem nebo pasem.

 

Často kladené otázky
Cestuji do práce přes hranice. Setkám se s nějakými omezeními?
Počítejte s dostatečnou časovou rezervou. Do práce se dostanete jenom přes vyznačená místa pro překročení hranic. Kvůli kontrolám na nich může vzniknout zpoždění. Kontroly budou prováděny tak, aby bylo omezení plynulosti přeshraničního provozu co nejmenší.


Mám jako pendler nějakou výjimku?
Ne. Pro cestu do práce použijte nejbližší otevřené místo pro překročení hranic. Výjimku mají pouze složky IZS a osoby, které hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraničí nebo jde o lesníky, myslivce nebo rybáře při výkonu práce v bezprostředním příhraničí.


Mění se podmínky pro vstup do České republiky? Co musím mít s sebou?
Ne, podmínky pro vstup zůstávají stejné. S sebou si nezapomeňte vzít cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) a dohlédněte, aby doklady měly všechny osoby, které s vámi cestují, včetně dětí.


Je uzavřená i zelená hranice? Co se stane, když hranici překročím nevědomky na výletě?
Ano, zelená hranice (neboli pozemní hranice) je uzavřená. Stejně tak jsou uzavřena i místa pro překročení hranic, která nejsou na seznamu výše. Překročení hranic mimo povolená místa je považováno za přestupek a může za něj být udělena pokuta až do výše 50 tisíc Kč (nebo na místě do 5000 Kč).


Mohu jet na chatu za hranice?
Určitě ano, pouze musíte použít otevřená místa pro překročení hranic.

 

 

 

zdroj: mvcr.cz

  

 

 

 reklama