Reklama

28. 05. 2023

Dnes má svátek: Vilém
středa, 27 leden 2021 16:21

Činnost policistů ve Zlínském kraje v roce 2020

Ve Zlínském kraji se v roce 2020 stalo 5 452 trestných činů, což je o 733 méně, než v roce 2019. Meziročně jde o pokles nápadu trestné činnosti o 11,9 procent. Vloni se podařilo v našem kraji objasnit 3 686 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 67,61 procent. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 420 trestných činů, jde o případy, které se staly v přechozích letech, celkově se tedy loni podařilo objasnit 4 106 trestných činů. ,,Za loňský rok jsme dosáhli nejlepší objasněnosti v rámci ČR a obhájili jsme tak prvenství z let 2018 a 2019. Policisté našeho krajského ředitelství potvrdili svoji vysokou profesní úroveň, a to i ve ztížených kovidových podmínkách," uvedla mluvčí zlínských policistů Lenka Javorková.

 


V rámci Zlínského kraje, ale i v rámci celé republiky, došlo k výraznému snížení nápadu trestné činnosti. Hlavní příčiny lze spatřovat v mimořádných a krizových opatření a opakovaně vyhlašovanému nouzovému stavu kvůli pandemii koronaviru, která způsobila menší mobilitu osob na celém území republiky. Na statistických výstupech má nepatrný podíl i novelizace trestního zákoníku, kdy u některých trestných činů došlo ke změně hranice výše škody z pěti tisíc korun na deset tisíc korun.

Ze statistik trestné činnosti v našem kraji vyplývá, že došlo ve všech sledovaných kategoriích k poklesu trestné činnost. Největší pokles poicisté zaznamenali u mravnostních trestných činů, ze 127 na 90 trestných činů, což činí 29,1 procent. Velký pokles, o 24,8 procent, policisté evidují u hospodářských trestných činů, jejichž počet klesl z 907 na 682 trestných činů. O necelých 10 procent klesla i násilná kriminalita. V roce 2019 v kraji evidovali 615 násilných trestných činů a v roce 2020 celkem 555 násilných trestných činů. Co se týká nejzávažnějšího trestného činu vraždy, tak v této oblasti policisté zaznamenali nárůst ze dvou vražd v roce 2019 na čtyři vraždy v roce 2020, přičemž v jednom případě se jednalo o dokonanou vraždu, ve dvou případech o pokus vraždy a jeden případ je stále v prověřování, kdy se čeká na znalecké posudky, podle kterých se určí, zda se skutečně o vraždu jednalo.


,,V oblasti majetkové trestné činnosti evidujeme pokles trestných činů na 1 916, což je o 252 méně, než v roce 2019. Za loňský rok evidujeme i méně krádeží vozidel. V roce 2020 jsme šetřili 62 odcizených vozidel, což je o 13 méně, než v roce přecházejícím. V období nouzového stavu byly vybrané trestné činy v oblasti majetkové kriminality posuzovány velmi přísně a pachatelům hrozily za jinak často i bagatelní krádeže i osmileté tresty odnětí svobody. Vloni jsme za spáchání trestných činů stíhali 3 375 osob. Jako každoročně, tak i vloni, se na páchání trestné činnosti nejvíce podíleli recidivisté - 1 363 osob. Dále jsme stíhali 194 cizinců, 94 mladistvých a vyšetřovali i 56 nezletilých do 15 let. V oblasti pátrání po pohřešovaných osobách jsme v roce 2020 pátrali po 110 osobách, což je o 19 méně, než v roce 2019. Ze 110 osob jsme 106 vypátrali (4 osoby jsou stále v pátrání). Z uvedeného počtu pohřešovaných osob bylo vyhlášeno a odvoláno pátrání po celkem 22 nezletilých a 35 mladistvých osobách,"
dodala  mluvčí zlínských policistů Lenka Javorková.

Policisté ve Zlínském kraji v loňském roce řešili celkem 57 474 přestupků, což je o 11 804 méně, než v roce 2019. Největší podíl zaujímají přestupky v dopravě, kterých policisté řešili 43 021. V příkazním řízení, tzn. uložením pokuty, vyřešili 38 253 přestupků v částce 20 358 800 korun.

Policisté v našem kraji vloni přistihli 3 087 řidičů pod vlivem alkoholu a drog, což je o 328 méně, než předloni. Jak konstatoval ředitel krajského ředitelství plk. Jaromír Tkadleček: „Nejedná se o pokles výslednosti, ani lepší chování a přístup řidičů, ale jde o logický dopad kovidových opatření a jarní dočasné snížení policejní přítomnosti na silnicích. Alkohol a drogy za volantem patří ve Zlínském kraji k velkým problémům a policie se i nadále bude tomuto negativnímu jevu velmi výrazně věnovat.“

(zdroj: PČR)


V oblasti domácího násilí řešili policisté 690 incidentů se znaky domácího násilí, což je o 35 méně, než v roce 2019. Ze společného obydlí vykázali 49 osob, o 1 méně, než v roce předcházejícím. Nepotvrdili se tak pesimistické odhady o negativních dopadech koronaviru na tuto oblast.

 

(zdroj: PČR)


Na lince 158 policisté na operačním středisku vloni přijali 48 936 volání, což je o 4 039 méně, než v roce 2019. Jedná se o 134 volání průměrně za den. V 3 462 případech se jednalo o oznámení s označením FHQ – s přímým ohrožením života a zdraví. Policisté z operačního střediska odeslali do informační aplikace Centrum dopravních informací celkem 7 661 dopravních informací. Prvosledové hlídky v loňském roce vyjížděli na 5 701 událostí, z toho 1 227 událostí s přímým ohrožením života.

Na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu policisté evidují vloni 16 9052 držitelů zbrojních průkazů, to je o 93 více, než předloni. Nových žadatelů ale vloni zaregistrovali o 95 méně, než v roce 2019, tj. 283. Policisté vloni řešili 84 přestupků fyzických a právnických osob, kdy celková výše uložených sankcí byla v hodnotě 31 800 korun. Jednalo se především o nedodržení povinnosti držitele zbrojního průkazu předložit zdravotní posudek po uplynutí doby stanovené zákonem.

Také činnost policistů z cizinecké policie byla vloni významně ovlivněna pandemií koronaviru především s ohledem na omezení možnosti vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Policisté byli na jaře zapojeni do opatření na 5 hraničních přechodech se Slovenskou republikou. Co se týká nelegální migrace, tak v loňském roce zjistili 3 případy. Jednalo se o 6 státních příslušníků Afghanistánu a 5 příslušníků Vietnamu, kteří se dostali na naše území v osobním vozidle ve vlaku a v úkrytu na ložné ploše nákladního vozidla.

 

(tz)