Reklama

01. 08. 2021

Dnes má svátek: Oskar
pátek, 24 duben 2009 02:00

Rozhovor s panem Stanislavem Hnaničkem, Meteorologem

Dobrý den pane Hnaníčku, předem děkujeme za Vaši ochotu a vstřícnost a už se těšíme na zajímavé informace.

1. Jako obvykle bychom nejdříve poprosili o Vaše krátké představení.
„Mám 73 let. Když jsem v roce 1994 odcházel do důchodu, končila činnost meteorologická stanice v Brumově a Český hydrometeorologický ústav hledal nové vhodné místo pro umístění stanice. A proto, abych měl v důchodu nějakou smysluplnou činnost, tak jsem nabídku přijal a od té doby to stále dělám“.

2. Jak se vlastně Vaše práce dá správně pojmenovat, jak jste se k ní dostal a jak jí dlouho vykonáváte?
„Přesný název neznám, ale moje práce spočívá v obsluze meteorologické stanice, kontrole všech přístrojů a také v pozorování a hlášení jevů, které nejsou automaticky zaznamenávány přístroji“.

3. Víme, že měření se provádí ve Štítné. Kde to přesně je a jaké zařízení máte k dispozici?
„Stanice je umístěna v ulici Březová u řeky Vláry mezi Štítnou a Popovem. Je v nadmořské výšce 315 metrů. V začátcích jsem musel výsledky měření zapisovat ručně do záznamníku, dnes už je situace zcela jiná. Nová automatická stanice měří teplotu vzduchu ve 2 metrech až v 5 centimetrech, směr a sílu větru, srážky dešťové i sněhové, sílu a také dobu slunečního svitu, teplotu půdy až do hloubky 1 metru.
Mimo tyto automatická měření musím já sledovat oblačnost, sílu a směr bouřek, dobu a hustotu mlhy, intenzitu rosy, v letním období navíc také stav půdy. V zimním období měřím výšku sněhu, námrazu a ještě další nebezpečné jevy. Je toho dost a je to mnohdy zajímavé“.

4. Jak často provádíte měření a jak dále nakládáte s výsledky měření?
„Měření a zjišťování dalších jevů, které jsem uvedl v bodě 3, probíhají v pravidelných časech a to v 7, ve 14 a ve 21 hodin. Pozorované jevy ukládám do počítače a spolu s automaticky měřenými a zaznamenávanými údaji jsou pak přes počítač předávány do Českého hydrometeorologického ústavu Brno. Automatické měření probíhá nepřetržitě 24 hodin denně a tak v Brně mají možnost kdykoliv převzít a využít informace o stavu počasí ve Štítné“.

5. Jsou Vaše mnohdy jistě zajímavé výsledky měření někde přístupné pro veřejnost?
„Výsledky měření slouží nejen odborníkům, ale jsou využívány také pro informování široké veřejnosti – jsou uváděny v denním tisku, v rádii i v televizi. Stanici navštěvují také žáci místní školy v rámci výuky. Mají možnost si prohlédnout jak venkovní stanici, tak také záznamy v počítači. Přichází také občané z okolních obcí, které tato činnost zajímá. Řadu zajímavých informací pak předávám také do štítenské kroniky“.

6. Jak se jako odborník díváte na různé pranostiky vztahující se k počasí, odpovídají dle Vašich zkušeností skutečnosti?
„V tomto případě budu velmi stručný a musím konstatovat svoji zkušenost, že pranostiky vychází jen málokdy“.

7. Jaké rekordní či jinak zajímavé údaje byly zjištěny na měřící stanici ve Štítné?
„Tak tady vzpomenu rekordní údaje, které byly prezentovány také v médiích, což také ve veřejnosti vyvolalo zvýšený zájem o naši stanici. Rekordní zimní teplota byla 23. 1. 2006, kdy bylo naměřeno -29,8 stupně Celsia ve 2 metrech a – 33, 2 stupně Celsia ve výšce 5 cm. V létě bývá až 35 stupňů Celsia ve 2 metrech a na slunci až do 40 stupňů Celsia.
Podle mého názoru jsou tyto extrémní teploty v naší lokalitě způsobeny tím, že tady není silnější proudění vzduchu a hromadí se tady teplý a chladný vzduch“.

8. Předpokládám, že např. při špatném počasí máte chuť si to trošku ulehčit a na stanici nejít. Stalo se Vám to?
„Tak toto v mém případě nehrozí. Stanice je totiž umístěna na mé zahradě, poměrně blízko domu, a proto pro mě není žádný problém zkontrolovat přístroje i při velmi špatném počasí“.

9. Jsou nějaké zajímavé či kuriózní situace, které jste při Vaší činnosti zažil?
„Určitě. Vzpomenu alespoň jednu kuriozitu, kdy nám volali z Brna, co se tady děje. Na celé Moravě v té době nespadla ani kapka deště a přístroje hlásily, že ve Štítné je silný déšť. Protože tady v tu dobu také vůbec nepršelo, musel jsem záhadu jít řešit ke stanici. Výsledek šetření byl jednoduchý a byli za tím děti, které si hráli na zahradě a v rámci svých her plnili srážkoměr vodou“.

10. Tato zajímavá práce, která je úzce spjata s přírodou a jejími zákonitostmi, Vám určitě přinesla řadu poznatků. A tak se nabízí otázka. Jaký je Váš vztah k přírodě a jaký je Váš názor na některé činnosti člověka, která mohou mít vliv na přírodu a následně také na život na naší planetě ?
„Dobrý vztah k přírodě, tak to určitě mám. Ale další část otázky, to je téma velice obšírné a odborné a to nechci hodnotit“.

11. A poslední otázka. Začíná se mluvit o tom, že slunečních dnů je stále méně. Jak podle Vás bude vypadat letošní léto? Budou koupaliště plná nebo budeme opět na počasí nadávat?
„No tak to je otázka možná ještě těžší než ta předešlá. Myslím si, že slunečních dní bude hodně, ale také vím, že jsem velice špatný prognostik. Takže si z toho vyberte co chcete. Jinak ale samozřejmě přeji všem co nejkrásnější počasí a pěknou dovolenu v příjemném prostředí“.

Když jsem si přebíral odpovědi pana Hnaníčka, měl jsem díky jeho ochotě možnost si celé zařízení stanice prohlédnout, samozřejmě včetně počítače. Současně jsem se pak od něho i jeho manželky dozvěděl celou řadu dalších zajímavostí. A proto vůbec nepochybuji o tom, že např. pro školáky může být vyučovací hodina strávená s panem Hnaníčkem v jeho království nejen zajímavá, ale také poučná. Ještě jednou děkujeme panu Hnaníčkovi i paní Hnaníčkové za ochotu a čas, který nám věnovali.


Stanislav Floreš - NAŠE VALAŠSKO