Reklama

01. 07. 2020

Dnes má svátek: Jaroslava
sobota, 14 červen 2014 18:32

Brumov, Bylnice: 50 společných let, zhodnocení, názory občanů B-B

Rok 1964 znamenal pro občany samostatných obcí Brumova a Bylnice velkou změnu. V tomto roce, přesněji 14. 6. 1964 došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice. V této části to bude pohledem některých našich spoluobčanů. Chtěli jsme znát jejich názor či zhodnocení těch 50 společných let a také jejich přání pro město Brumov-Bylnice do dalších let. Takže si pojďme jejich názory přečíst.


-------------------------------------------------------------------------------------


Zdenek Blanař, ul. Lůčky – starosta města

14. června letošního roku uplyne 50 let od sloučení dvou našich místních částí, Brumova a Bylnice a tím také od vzniku nového města Brumov-Bylnice. Když se podívám o těch pět desítek let zpátky, velmi dobře si vybavím atmosféru, která před sloučením vládla v Bylnici. Jako 10-ti letý bylnický chlapec jsem vnímal i u těch nejbližších ve svém okolí hodně emocí a pamatuji si, že tehdy u bylnických občanů často převládal nesouhlas se slučováním. Nebylo to jednoduché.
Jak v Bylnici tak v Brumově se řešilo a zvažovalo, co by tento krok mohl znamenat pro lidi z obou částí města. Hledala se pozitiva, objevovaly se také obavy z možných negativních dopadů. Nakonec však po několika letech příprav, jednání a vysvětlování bylo rozhodnuto o sloučení. Dnes, po pozdějším připojení Sv. Štěpána a Sidonie, téměř 6 000 obyvatel žije v jednom městě. Ale abych byl objektivní, nemohu zakrývat, že ne všichni občané Brumova či Bylnice s tímto sloučením souhlasili a pravdou také je, že někteří se s ním stále nesmířili. Já sám jsem však v dospělosti i v pozdějším věku nikdy nepodléhal náladám případného znovurozdělení. A tento můj názor se mi už mnohokrát potvrdil jako správný. Příkladem je třeba konkrétně dnešní způsob financování, který je výhodný pro větší obce a města v rámci České republiky. Pokud se týká hodnocení uplynulých 50ti let, tak připomenu, že podle historiků nelze objektivně zhodnotit předešlou dobu. Je velmi krátká na to, aby nepodléhala případnému neobjektivnímu posuzování, kdy ještě zcela jistě žijí pamětníci těchto událostí. Proto si ani já nedovolím vynášet nějaké soudy. Ale snad bych to vyjádřil takto. Je nás ve městě téměř 6 000. Každý z nás má své starosti, problémy a prožívá situace, které ovlivňují jeho pohled na život, každý z nás vidí priority a potřeby města tak nějak po svém. Z tohoto hlediska pak má asi každý z nás právo na svůj osobní názor či postoj k události, která před 50 lety vedla ke vzniku našeho společného města. A to je třeba respektovat. Takže bych spíše než osobní hodnocení využil tohoto místa k vyslovení přání. Všem obyvatelům našeho společného města, včetně občanů Svatého Štěpána a Sidonie, přeji do dalších let našeho soužití jen to nejlepší.

--------------------------------------------------------------------------Zdeněk Pavlík, Na Vyhlídce, býv. předseda
MNV
Mám-li hodnotit sloučení Brumova a Bylnice, mám za to, že to byl určitý přínos pro obě obce po všech stránkách. Sloučení přispělo k většímu rozvoji na úseku kultury, byl vybudován kulturní dům, koupaliště, plavecký bazén, nová škola a také na ostatním úseku výstavby byl vybudován sportovní stadion fotbalistům i hokejistům, podstatně byla rozšířena obchodní síť a také na úseku bytové výstavby došlo k podstatnému zlepšení. Přes tyto dobré skutky došlo ve městě i k nedostatkům, to je k likvidaci pivovaru, který byl chloubou města pro jeho návštěvníky a také došlo k podstatnému úpadku MEZu Brumov.
Proto přeji vedení města do dalších let mnoho úspěchů v jeho rozvoji a aby věnovali mnoho sil k jeho dalšímu rozvoji.

--------------------------------------------------------------------------------


Pavel Chuchma, ul. Říky

Narodil jsem se v Brumově, do kostela jsme chodili přes zahradu. Maminka byla z Bylnice. Rodiny jsme měli jak v Brumově, tak v Bylnici. Ale v dětství se to vyvíjelo jinak, rivalita obcí byla velká. Při tragačování měli brumovjané odjakživa právo tragačovat a vyklepávat na Horním a dolním Hrbáči. Mezi dolním Hrbáčem a Svárovem byl problém. Tam jsme se potkali s bylničanama, tragače a klepačky letěli do příkopy a my do sebe. Potom po výprasku doma za zneuctění velikonočních svátků jsme se domluvili, že si to v noci rozdáme ve fotbale v Brumově na škvárovém hřišti. Při tragačování jsme totiž spávali všichni spolu někde ve stodole na seně. V noci se šlo na to. Prak a šutrů plné kapsy měl každý, balón nevzal nikdo. Ráno jsme pak vypadali jak po návštěvě včelína a naše výmluvy na nevyspání byly marné. Tyto příhraniční války byly celkem časté. Nech to bylo v Březovských na střešňách nebo mezi Důbravů a Maděrovcem při pastvě dobytka, tam jsme si při pastvě navzájem kradli kravské zvonce. Přihnat potom dom bez zvonca, tož to byl zaručený výprask.
Proč tyto vylomeniny vzpomínám?
Jen pro osvěžení paměti, že při spojení Brumova a Bylnice to žádná láska na první pohled nebyla. Navíc ještě bylničtí zahrádkáři při této události vystrojili velkolepou svatbu. Bylnická nevěsta měla 180 cm a 100 kilo a jako broumovský ženich byl takový chrásteček, který neměl ani vojensků míru. Mám dojem, že pod frakem měl aj holou zadnici. Od té doby se mnoho změnilo. I když politici udělali z naší oblasti pohraničí, není tady místo vypisovat, co se ve městě vybudovalo, postavilo, opravilo. Je to všechno upravenější, barevnější, veselejší. Kdo chce, tak to musí vidět. A jestli se někdo ptá, zda spojení obcí bylo dobré, tak při výročí jejich Zlaté svatby to musí uznat.
Co přeji našim spoluobčanům.
V první řadě potřebujeme lepší spojení se světem, aby mladí lidé z Brumova, Bylnice, Sv. Štěpána i Sidonie neodcházeli a měli zde více pracovních příležitostí. Má být zahájena stavba silnice R49, která nám to přiblíží. Moc si přeji, aby peníze na její výstavbu neskončily někde v daňovém ráji, nebo aby ochranáři na její trase nenašli nějakého chráněného mravenca. To by se tady zase 10 roků debatovalo. Rád bych, aby ogaři a cérky na radnici pokračovali v dobře začaté práci a dotáhli vybudování cyklostezky Bečva – Váh do konce.
A ještě jedno velké přání mám. Aby se spoluobčané a návštěvníci našeho krásného města mohli napít dobrého brumovského piva. Jenom aby nám do té doby pivovar nespadl.
Pavel Chuchma, toho času 30 let spokojeně bydlící uprostřed Bylnice, kdysi našich úhlavních nepřátel.

-----------------------------------------------------------------------------------Jaroslava Ptáčková, roz. Moravčíková v roce 1945, ul. Hrbáč

50 let společného soužití Brumova a Bylnice jsem prožila v pohodě, nic se pro mě nezměnilo. Už ve škole na měšťance jsme 3 roky seděli vedle sebe Brumovjané, Bylničané, Štěpán a Sidonie. Celý můj život sedíme vedle sebe v kostele, máme společnou poštu a jednou budeme uloženi vedle sebe na hřbitově.
Našemu městu bych do budoucna popřála: mír ve světě a dobré vzájemné vztahy. Aby se nám vyhnuly živelné pohromy a nenechali si (věčnými nespokojenci) otrávit čas, který nám bude ještě dán. Mám naše město moc ráda, jsem tu doma. Bydlím na Hrbáči, na té pomyslné čárce mezi Brumovem a Bylnicí. Dá-li Bůh, letos s manželem oslavíme 50 let společného života.

--------------------------------------------------------------------------------


Ludmila Lysáková, ul. 1. května

Je padesát let výročí sjednocení Brumova a Bylnice. Na Bylnici a Brumov jsem měla od mali možnost se dívat shora, cestou z našeho Maděrovca. Proto jsem viděla víc krásy vnější jak vnitřní. Dříve to bylo od jara do podzimu tak krásně zbarvené okolí, každé pole, políčko zářilo jinou barvou. Nezapomenutelné.
Samozřejmě, že ta proměna byla i vevnitř. Každá etapa si vyžádala nové proměny, které se v rodinách jinak prožívaly. Sedláci dosti těžce, dělníci jinak těžce. Myslím si, že i v těch začátcích normalizace se lidé uměli veselit a měli k sobě blízko. Vždycky si navzájem pomáhali, což je stále krásné, když se brumovští nebo bylničtí zdravíme jako dobří sousedé. Dříve se hodně pro zvelebení našeho města budovalo svépomocí. To také lidi stmelovalo. Při práci, potom ještě při pěkném posezení nebo při nějaké veselici za odměnu. Brumov-Bylnice je pěkné městečko. Chtělo by to ještě více pracovních příležitostí pro mladé rodiny. Vyžití, si myslim, po stránce sportovní i duchovní, pro juniory i pro seniory by bylo dost, jenom využít té doby v čase míru, kdy je nám v ní dovoleno ještě přebývat.
Zbývá už jenom prosit. Svatý Václave, neopouštěj nás!
Všem spoluobčanům do další etapové padesátky přeji hojnost zdraví, lásky a Boží požehnání.
Ludmila Lysáková s rodinou

---------------------------------------------------------------------------------


Karel Hořák, ul, Vlárská
Je to už 50 roků, ale můj názor je pořád stejný. Sloučení mně radost neudělalo, nesouhlasil jsem s ním tehdy a nesouhlasím ani dnes. Vadí mně, že nebyly naplněny všechny podmínky nebo dohody, které byly stanovené při slučování.
A co popřát? Přál bych městu, aby tady jeho obyvatelé žili dobře a rádi. A to jak ti z Brumova, tak také z Bylnice, Sv. Štěpána i Sidonie. Aby se pro všechny dělalo stejně.

-------------------------------------------------------------------------------


Jiří Mišák, ul. Lůčky

Už sa nedovíme, jak by to vypadalo, kdyby měla každá dědina svoju radnicu a soupeřily navzájem, kdo sa lepší stará o svoju část a svoje občany, ale v každém případě bylo sloučení dobrým počinem, protože aj tak o naše blaho pečuje dostatečný počet státních úředníků. Já až takový pamětník nejsu, ale jisté je, že všecko je v liďoch. A určitě jsme i šikovné a pro město zapálené představitele v čele měli a volně bych přešel ke druhé odpovědi - a abychom je měli nadále a i do budoucna, aby tu dost mladých lidí našlo příjemné místo k žití, aby práceschopní měli dost možností si vydělat dost peněz, a po práci si uměli aktivně nebo aj neaktivně - odpočinůt, aby zahrádkáře bavily jejich zahrádky a předzahrádky a ti ostatní aby si také našli nejakého toho koníčka - aby prostě město bylo plné spokojených a aktivních Brumovjanů a Bylničanů a Štěpaňáků a Sidoňanů a také Brumovjanek a Bylničanek .... a Štěpančat a Sidončat... Prostě aby kdekdo tu byl rád a každý měl rád nekolik dalších spoluobčanů či spoluobčanek!
Tož tak nějak to cítím.

------------------------------------------------------------------------------


Alois Lysák, ul. Široká

Po volbách 14. června 1964 byla Bylnice a Brumov sloučené a stalo se městem Brumov-Bylnice. Toto bylo rozumné rozhodnutí vedení Brumova a Bylnice, ku prospěchu všech občanů. Společná práce se dařila lépe. Já osobně jsem to nějak neprožíval. Měl jsem dost svých starostí. To jsem pracoval v Ostravě na dole „Petr Cingr" v Michálkovicích, druhý rok po vojně. A ještě ten rok 1964 jsem se v listopadu ženil. Takže to bude také 50 roků výročí společného žití. Co se týká 50 roků práce vedení města Brumov-Bylnice, udělalo se tady dobré, poctivé práce, která je všude kolem vidět. Máme tady vlastně všechno, co k životu potřebujeme. Jak po stránce kulturní, sportovní a také duchovní. Jsou tady 3 hodní kněží, kterých si vážíme. Farnost je tady živá – to je dobře. Jsem rád, že žiju tady doma, v Brumově-Bylnici. Mám tady celou svoji početnou rodinu, která tu žije. Mimo jednu dceru, která žije ve Vlachovicích. A i ona, stejně jako několik dalších příbuzných žijících mimo naše město, mně vždy udělají radost, když při své návštěvě a procházce po Brumově-Bylnici chválí, jak je město pěkné a co se tady vybudovalo. Když je to výročí 50 let od sloučení, vzpomněl jsem si, jak svaz zahrádkářů udělal na fašanky 1965 maškarní průvod svatební. Ženich Brumov byl malý Kubin Sopek a nevěsta Bylnice byl chlap František Šánek. Byla to opravdu veselá podívaná. Malý ženich a velká nevěsta. To se zahrádkářům povedlo.
Na závěr přeju městu Brumov-Bylnice a všem spoluobčanům, abychom tady v našem rodišti žili v klidu, míru a pokoji. Ať se nám všem ve zdraví daří.

--------------------------------------------------------------------


Karel Vávro, sídl, Družba

Ani sa nechce věřit, že je tom už padesát roků, co sa brali Brumov s Bylniců. Na tů dobu mám už enom matné vzpomínky.... A nerad bych neco vymýšlál. Radši řeknu, jak sa na to dívám dnes. Padesát roků je přeca enom dosť dlúhá doba na to, aby prověřila, či tehdejší rozhodnutí bylo dobré nebo né. Mám za to, že radní teda udělali velice múdrý krok s tým spojením. Aj s ponecháním názvu Brumov-Bylnice. Žádná dědina tým vlastně historicky nezanikla. Je dobré připomenút, že pozděj sa přidala aj Sidonie a Štěpán. Že je takové sjednocování prospěšné, na to sa dá najít v minulosti aj v současnosti hodně podobných důkazů. Ono totiž furt platí to „okřídlené" – V jednotě je síla!
A tož co nám to vlastně přinéslo?
Mimo jiné třeba aj to, že tu byla postavena nádherná škola, „kulturák", zdravotní středisko, sídliště Družba, Rozkvět, ve kterých mnoho rodin našlo pohodové bydlení. A v poslední době aj ten supermarket PENNY.
Je toho snáď málo?
Postavili by něco z toho aj v samostatných obcích? Brumov, Bylnice, Sidonie a Svatý Štěpám majú v současné době necelých 6 tisíc lidí a hodně velkou rozlohu s množstvím lesů a luk. A v takových aglomeracích sa prý liďom, podle vědatorů, docela dobře žije a patří jim budoucnost. Tož nech to platí aj pro naše město.

----------------------------------------------------------------------------


Bohumil a Ludmila Krahulcovi, ul. Zahrady

Před padesáti lety jsem to tak nevnímal, byly jiné starosti. Ale jak čas ubíhal, tak si myslím, že už třeba kvůli dotacím, to bylo správné rozhodnutí.
Do dalších roků přeji já i manželka městu, aby dokázalo pokračovat v tom, co mu zajistí další rozkvět a zlepšení pro lidi. Všem spoluobčanům, brumovjanům, bylničanů, štěpaňákům i sidoňákům přejeme, aby se jim v našem městě, v našem domově, žilo co nejlépe.
A tady si dovolím jedno doplnění.
Když jsem seděl u Krahulců a besedovali jsme na téma sloučení Brumova a Bylnice, velice mě zaujala paní Krahulcová, Hlavně její vzpomínání a zážitky z fotbalového hřiště. Tedy hlavně z derby zápasů mezi Bylnicí a Brumovem. Když jsem poslouchal jaké „slovní kapky" museli při zápase spolykat někteří hráči Brumova, kteří buď pocházeli z Bylnice nebo se tam třeba přiženili, tak to bylo opravdu k pobavení. Ale jak paní Krahulcová dodala, bylo to vždy jen o srandě a určitě i proto se nyní, po letech, na to opravdu dobře vzpomíná.

----------------------------------------------------------------------David Juřica, sídl. Rozkvět

Když jsem dostal nabídku vyjádřit se k výročí 50 let od sloučení Brumova a Bylnice, byl jsem velmi překvapený, a to hned dvakrát. Jednak z toho, že se mám vyjadřovat k něčemu, co se stalo, když jsem ještě nebyl na světě. A pak také z toho, že jsem vůbec nevěděl, že Brumov a Bylnice byly někdy samostatné obce. Vždycky jsem to bral tak, že je to jedno město a vůbec mě nenapadlo, že to bylo někdy jinak. Je to zajímavé i proto, že můj tatínek je z Bylnice, mamka z Brumova, že dělám na pile v Bylnici, že hraju fotbal s ogarama z Bylnice a nikde jsem za celou dobu nezaznamenal nic, co by mně to aspoň naznačilo. A tak mě napadá, že je to asi dobře. Jistě, rivalita tady je, mezi fotbalistama, hasičama a podobně. Ve fotbale se sice hecujeme, to je jasné, ale jinak jsme kamarádi. Takže je to v pohodě a možná je to i prospěšné. Když bych teď přemýšlel nad tím, zda to sloučení bylo dobrým krokem, neumím to říct, protože jsem samostatné obce nezažil. Ale když vidím všechno, co tady ve městě máme, mám pocit, že je to tak dobře. Třeba podmínky pro sport jsou opravdu dobré a mnozí nám je možná i závidí. Jinak kamarády mám jak v Brumově, tak v Bylnici, a to je hlavní. Takže já su spokojený s tím, jak to je. Takže bych městu popřál, aby pokud to bude možné, pokračovalo dál ve zlepšování podmínek pro všechny občany, nejen pro nás mladé, ale i pro ty zkušenější. A všem přeju, ať jsou v Brumově-Bylnici spokojení.

------------------------------------------------------------------------František Jedlička, sídl. Družba

Před 50 lety byly na mapě Československa dvě vesnice, Brumova a Bylnice. Spojením obou vesnic vzniklo město Brumov-Bylnice. Nová základní škola, mateřská školka, nová sídliště, sportoviště, hasičské zbrojnice, to všechno je výsledek práce vedení města a všech zastupitelů v celém časovém období. Je nutno poděkovat všem za dobře vykonanou práci. Do budoucna přeji všem občanům města Brumov-Bylnice prozíravé vedení, které bude schopné navázat na úspěchy rozvoje města v minulosti.

-----------------------------------------------------------------------------


Tolik názory těch, kteří byli ochotní a odpověděli na naše otázky.
A nakonec ještě můj pohled.
Slávek Floreš SD
Žiju tady již 65 let, považuju se za patriota našeho města. Vždy si tady najdu, co se mně líbí, ale samozřejmě se objevují také věci, které by mohly nebo měly být lepší. Ale to asi ani jinak nejde. Snažím se nenechat se otrávit některými věčnými nespokojenci a šťouraly, sám hledám raději to pěkné a dobré. Takže mohu klidně říct, že jsem s životem v Brumově-Bylnici spokojený. Beru naše město se všemi jeho klady i zápory za svůj domov a neměnil bych. A když je mi ouvej, vyrazím pěšky či na kole do přírody, na kteroukoli stranu okolí našeho města. A pak stačí se z hradu, od křížka nad kostelem nebo třeba od vodárky nad pivovarem podívat na město trošku seshora a velice rychle si uvědomím malost tzv. zásadních problémů. A je zase dobře. Tož asi tak.

 

Slávek Floreš SD- Naše Valašsko info

 


reklama