Reklama

02. 12. 2020

Dnes má svátek: Blanka
čtvrtek, 21 květen 2020 08:40

Společnost Kloboucká lesní získala prestižní ocenění za design haly na výrobu dřevěných profilů

Společnost Kloboucká lesní v Brumově-Bylnici získala prestižní ocenění za design haly na výrobu dřevěných profilů KVH a BSH. První místo v kategorii industriálních staveb udělila odborná porota v čele s Evou Jiřičnou. Ocenili mimo jiné kvalitu pracovního prostředí a energetickou udržitelnost systému. 

Hala na výrobu KVH a BSH profilů navazuje na vlastní produkci dřevozpracovatelského areálu Kloboucké lesní v Brumově-Bylnici. Při jejím návrhu se řešila nejen špičková technologie výroby, ale také přísné nároky na kvalitu pracovního prostředí a ekologickou udržitelnost. Hala je například vytápěna vlastním odpadovým materiálem-štěpkou z areálu Kloboucké lesní. Významnou část energie dodává také fotovoltaika na ploše střechy a úsporu tepla zajišťuje zpětná rekuperace. Ze střechy a zpevněných ploch v okolí je stahována dešťová voda pro další využití.

Hala na výrobu KVH a BSH profilů /foto- BoysPlayNice


Funkci výrobní haly prozrazuje na první pohled dřevěný obklad fasády, který výrazně zvyšuje pohledovou kvalitu průmyslového objektu vůči okolní krajině. Samotná konstrukce je pro průmyslové stavby v českém prostředí neobvyklá. Střecha haly je tvořena dřevěnými nosníky a odkazuje tak k využití materiálu dřeva také v náročnějších konstrukcích. Autorem návrhu a projektantem haly byl Ing. Pavel Srba, autorem návrhu pohledové fasády arch. Ivan Bergmann.

Hala na výrobu KVH a BSH profilů /foto- BoysPlayNice

 
Realizace haly na výrobu dřevěných profilů je zcela v souladu s filozofií společnosti. „Les je obnovitelné přírodní bohatství a přesně tak s ním hospodaříme. Od semínka po finální produkty,“ uvedl Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel Kloboucké lesní. Surovina pro dřevozpracovatelskou produkci Kloboucké lesní pochází z lesů, ve kterých sami hospodaří od pěstování sazenic, výchovy a péče o les, po těžbu a následnou expedici do areálu v Brumově-Bylnici. „Co z lesa vytěžíme, to do něj vracíme - ročně více než 10 miliónů sazenic,“ dodal Ing. Vojtěch Dorňák. Dohled nad celým hospodářským cyklem tak umožňuje nastavit systém trvale udržitelné výroby. Minimalizují se rovněž nároky na zátěž životního prostředí. Většina zpracovaného dřeva je z lokality do 100 km. Z regionálních dřevin zpracovávají pro své kvality vysoce ceněný beskydský smrk, brzy také modřín a douglasku.

Na cestě k udržitelnému lesnímu hospodářství
K podpoře udržitelného lesního hospodářství realizovala Kloboucká lesní v Národním zemědělském muzeu výstavu Dělat les (09/2017-09/2019), která získala oblibu široké veřejnosti i pozornost odborníků v oblasti lesnictví a zpracování dřeva, ale také designu, architektury a výtvarného umění. Spoluautory výstavy bylo fotografické studio BoysPlayNice a Mjölk architekti, se kterými Kloboucká lesní spolupracuje na projektech podporujících využití dřeva v architektuře a designu. V současnosti připravuje Kloboucká lesní s Mjölk architekty významný projekt v Brumově-Bylnici, který bude demonstrovat potenciál udržitelného stavění v souladu s ekologickým myšlením a nejmodernějšími technologiemi.

Příběhem hospodářského lesa si můžete projít na webu Kloboucké lesní, který je určen nejširší veřejnosti. Za výtvarnou stránku a edukativní obsah získal web mezinárodní ocenění.

 

www.klobouckalesni.cz


(tz)

 foto- BoysPlayNice