Reklama

20. 03. 2023

Dnes má svátek: Světlana
čtvrtek, 25 říjen 2012 02:00

KNTB má unikátní systém k včasnému odhalení nádorových onemocnění hlavy a krku

Novou unikátní endoskopickou sestavu k včasnému odhalení zhoubných nádorů hlavy a krku má od letošního října oddělení ORL (ušní, nosní, krční) ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB). Umožňuje zobrazit sliznice pomocí NBI (Narrow-Band Imaging), zachytit již velmi drobné slizniční odchylky, pomáhá přesněji určit rozsah postižení a zpřesní také odběr bioptických vzorků z podezřelých tkání. NBI endoskopie byla dosud dostupná pouze na klinických pracovištích v Praze a Hradci Králové. Systém pořízený do KNTB navíc jako zatím jediný v ČR využívá v oblasti hlavy a krku k zobrazení tkání flexibilní endoskop s HD rozlišením, což diagnostiku dále výrazně zpřesňuje. Přístroj za 2,4 milionu Kč pořídila KNTB z vlastních zdrojů.

„Jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti léčby zhoubných nádorů je jejich včasné rozpoznání. Chirurgická i onkologická léčba nádorů v pokročilejších stadiích totiž vede k výraznému zhoršení kvality života nemocného. Nový systém používáme denně u několika pacientů, zejména po předchozí chirurgické a onkologické léčbě. Stanovení rozsahu nádoru před operací pomocí NBI se týká cca 10 pacientů měsíčně,“ řekl primář ORL oddělení KNTB MUDr. Martin Světlík. Systém NBI obsahuje obdobné součásti jako klasické endoskopické sestavy, navíc ale speciální obrazový procesor a filtry, které propouštějí světelné svazky o velmi úzkém frekvenčním spektru.  „Tyto vlnové délky zobrazují výrazně zejména cévní zásobení sliznic, které má při nádorovém bujení specifickou kresbu. Je pak možné zachytit slizniční abnormality již o velikosti několika milimetrů, což je při konvenčním vyšetření v bílém světle téměř nemožné. Včasně zachycené nádory je možné odstranit endoskopickou operací, která pacientovi - na rozdíl od zevních výkonů na krku – nezpůsobí téměř žádné funkční ani kosmetické problémy,“ vysvětlil primář.

Dalším přínosem systému NBI je zpřesnění kontrolních vyšetření u pacientů po chirurgické či onkologické léčbě a včasné zachycení a léčba případných recidivujících onemocnění. V oddělení ORL v KNTB ročně operují pro zhoubné nádory krku a hlavy desítky pacientů, které pak po léčbě dále sledují. „Úspěšnost operací je závislá zejména na velikosti primárního nádorového ložiska. U nejmenších nádorů (T1), např. v hrtanu, je úspěšnost léčby (sleduje se pětileté přežití) více než  90 %. Včasný záchyt je proto pro přežití pacienta a jeho životní komfort klíčový. U větších nádorů nemoc končí obvykle odstraněním celého hrtanu a trvalým nosičstvím tracheální kanyly,“ sdělil primář MUDr. Světlík.

Ročně projde ambulancemi ORL v KNTB asi 10.000 pacientů a zhruba 700 je trvale dispenzarizováno pro zhoubný nádor. Operací je ročně cca 1800, z toho kolem 200 pro zhoubný nebo potenciálně zhoubný nádor – z nich převažují endoskopické výkony na hlasivkách, zevní operace pro zhoubné nádory horních dýchacích a polykacích cest, slinných žláz a štítné žlázy.

Karla Havlíková- tisková mluvčí KNTB