Reklama

20. 03. 2023

Dnes má svátek: Světlana
středa, 09 leden 2019 09:44

Hejtman Čunek: Nová nemocnice nabídne špičkovou medicínu pod jednou střechou

ZLÍN - „Opakovaně se na nás obracejí občané Zlínského kraje, v jaké fázi se nachází projekt výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice, jaká oddělení se v ní budou nacházet a jakou technikou budou jednotlivá oddělení vybavená. Rozhodl jsem se proto na každém zastupitelstvu informovat nejen zastupitele, ale i občany o aktuálním vývoji projektu. V následujících měsících navíc připravujeme setkání s občany, na kterých jim podrobně představíme, co chceme vybudovat,“ informoval na prvním lednovém zastupitelstvu hejtman Jiří Čunek a společně s Martinem Šamajem představil aktuální stav přípravy projektu výstavby Nové krajské Baťovy nemocnice.

Čunek: Nová nemocnice nabídne špičkovou medicínu pod jednou střechou
(foto - Jiří Balát)


Zastupitelům bylo prezentováno také srovnání areálu nové nemocnice se stávajícím areálem Krajské nemocnice Tomáše Bati. „Pokud bychom měřili vzdálenost v KNTB od vstupu, tedy od urgentního příjmu až po západní hranici areálu nemocnice, dostaneme se na vzdálenost 950 metrů. Pokud si představíte, že v tomto počasí má personál přemisťovat pacienta na vyšetření mezi jednotlivými pavilony, tak je to vážně o zdraví,“ připomněl hejtman Čunek a dodal: „Nová nemocnice naopak nabídne pacientům vše pod jednou střechou, čímž dojde k zásadnímu snížení vzdáleností mezi jednotlivými vyšetřeními a maximální vzdálenost tak nepřekročí 250 metrů.“

Na přípravě investičního záměru Nové krajské Baťovy nemocnice se podílí řada pracovních týmů, ať už to jsou ekonomové, architekti, stavaři či lékaři, ale velký podíl na něm mají i zaměstnanci krajského úřadu, kteří detailně připravují podklady pro ekonomické analýzy, poskytování dlouhodobé zdravotně sociální péče či výkupy pozemků. „Aktuálně máme vykoupenou již dostatečnou plochu v území, na které může být nová nemocnice postavena, teď se už jen zaměřujeme na scelení pozemků,“ informoval přítomné zastupitele Martin Šamaj, člen přípravného výboru pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice, s tím, že poslední podpisy smluv jsou naplánovány do konce ledna.

Na detailní podrobnosti technického uspořádání v nové nemocnici zase dohlíží lékařská rada, která je složená z primářů všech krajských nemocnic. „S primáři teď probíráme laboratoře, jednodenní péči a jednodenní chirurgii. Souběžně řešíme všechny interní lékařské odbornosti, po kterých budou následovat chirurgické lékařské odbornosti,“ uvedl Šamaj s tím, že velká část rozložení jednotlivých zdravotnických pracovišť je již zcela kompletní.

Na projektu však také spolupracuje řada externích subjektů, které připravují expertní posudky či studie v rámci celého rozhodovacího procesu. Patří mezi ně například Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, ale i společnosti, které mají zahraniční zkušenosti s budováním nemocničních infrastrukturálních celků.

 

-tz-