Reklama

20. 03. 2023

Dnes má svátek: Světlana
pondělí, 03 únor 2020 10:26

Červený kříž hodnotil i plánoval

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Konec ledna je již tradiční doba, kdy se schází členové místní skupiny Českého červeného kříže na své výroční schůzi. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme se ke zhodnocení roku 2019 potkali v sále Pastoračního domu ve Valašských Kloboukách.

 
Zhodnocení roku v sále Pastoračního domu (foto- MS ČČK Val. Klobouky)


Rok 2019 se také nesl ve znamení 100 let od založení Červeného kříže. Dne 1. února 1919 se v Obecním domě v Praze sešlo shromáždění sociálních pracovníků, zástupců armády i například kulturního života a vyslechlo plány PhDr. Alice Masarykové, dcery prezidenta nového československého státu, na založení Československého červeného kříže. Shromáždění se usneslo na návrhu ustanovení ČSČK a do jeho čela navrhlo právě Alici Masarykovou. ČSČK byl ustanoven jako národní spolek a jako takový vyžaduje uznání ze strany státu, které dostal. O rok později byl založen oblastní spolek ve Zlíně a v roce 1921 též ve Valašských Kloboukách. Český červený kříž má necelých 16 tisíc členů, 66 oblastních spolků a 489 místních skupin. Valašskokloboucká místní skupina patří se svými téměř 160 členy a již brzy stoletým výročím k nejstarším a nejpočetnějším místním skupinám. A nejenže máme bohatou minulost, my se můžeme pyšnit také pestrou přítomností, protože s rozsahem našich aktivit jsme nejčinorodější místní skupinou Zlínska.

 
Pracujeme v souladu s posláním Českého červeného kříže, a proto výtěžky z akcí, na kterých se pořadatelsky podílíme, putují na charitativní účely. Nejinak tomu bylo u 13. ročníku dětského karnevalu nebo 28. Valašského mikulášského jarmeku. Jsme jedním z 546 prodejních míst vánoční hvězdy v ČR, v loňském roce jsme prodali 200 ks tohoto symbolu Vánoc a přispěli tak 20 000 Kč dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. „Hluboce ctíme společenskou odpovědnost, proto bez nároků na odměnu zajišťujeme první pomoc na sportovních a kulturních akcí ve městě, spolupracujeme s městem Valašské Klobouky na obřadech vítání občánků, oceňování dárců krve, podíleli jsme se na přípravě SOS karty," uvedla Ludmila Šulcová, předsedkyně spolku. „Školíme poskytování první pomoci ve státních institucích i soukromých firmách," dodala Ludmila Šulcová. Pro členy, ale i širokou veřejnost, jsme za uplynulých 12 měsíců zajistili šest kulturních představení, z toho dvě muzikálová a čtyři divadelní. Ani sport nám není cizí, v zimním období pravidelně plaveme v Luhačovicích, na jaře jsme vyšlápli na Lysou horu a na podzim pak do Vysokých Tater. Sledujte naši vývěsní skříňku a plakáty ve městě, a pokud budete mít zájem, můžete se zúčastnit všech akcí, které připravujeme.

 
Na závěr je třeba zmínit úspěchy našich mladých zdravotníků, kteří na soutěžích velmi úspěšně reprezentovali valašskokloboucký spolek i město. Medaile přivezli z memoriálu Vlasty Francové ve Zlíně, ze soutěže O pohár starosty města z Brumova – Bylnice, první místo z krajské soutěže z Kroměříže a nezahanbili ani v republikovém kole, které se konalo na konci června v Českých Budějovicích a ze kterého přivezli úžasné šesté místo.


Mladí zdravotníci z Val. Klobouk (foto- archiv MS ČČK Val. Klobouky)


„Díky sponzorům máme vlastní resuscitační figuríny a další potřebné vybavení pro přípravu mladých zdravotníků. Všem sponzorům patří velký dík," řekla Ludmila Šulcová, která kroužek mladých zdravotníků při DDM Valašské Klobouky vede.

 

Eva Fialová
MS ČČK Valašské Klobouky